УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)=> Изготвяне на инвестиционен зрелостен модел <=

Анектна карта за фирми от промишлеността

Анкетна карта за фирми внедряващи и реализиращи ИТ проекти